Prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. În vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări, am actualizat Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Sfera de aplicare

Prezentul Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplicăwebsite-ului www.rammstein.ro, având scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către FRAME DESIGN SRL, în calitate de operator, cu sediul în Brașov, având CUI: 15489860.

Putem prelucra date cu caracter personal și în calitate de persoanăîmputernicită în cazul în care solicitările dumneavoastră au legătură cu operatorul FRAME DESIGN SRL, cu sediul în Brașov, având CUI: 15489860.

În cazul în care aveți întrebări sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa:cristina@rammstein.ro

 

Cum colectăm datele cu caracter personal

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când vă faceți cont pe forumul website-lui sau cand participati la un concurs organizat pe website.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 • Date de identificare: nume și prenume.
 • Date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa/domiciliu.

 

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

Ne putem întemeia activitățile de prelucrarepe următoarele temeiuri legitime:

 • Consimtământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizați datele respective, spre exemplu în cazul comunicărilor de marketing (concursuri).
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
 • Obligație legală: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin în calitate de profesionist.

 

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

 • prelucrarea oricăror solicitări primite pe e-mail sau telefon sau prin intermediul formularelor de contact, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitările dumneavoastră;
 • îndeplinirea obligațiilor legale;

 

Transmitem date cu caracter personal către terțe părți

Putem comunica date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialiști în aducerea la îndeplinire a unor obligații care ne revin potrivit legislației specifice într-un anumit domeniu. Acesti terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale noastre în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, fie sunt la rândul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane împuternicite care prelucrează datele în numele nostru.

Cu titlu de exemplu, putem comunica datele cu caracter personal următoarelor entități:

 • furnizori de servicii de curierat, servicii bancare etc.;
 • firma care gazduieste website-ul www.rammstein.ro;
 • alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Ne asigurăm în mod constant că partenerii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal îndeplineaște toate cerințele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicităsă furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 

Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

 

Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani.

 

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Daca nu ne furnizați datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact, nu veți putea transmite către noi solicitarea dumneavoastră, iar dacă nu ne furnizați datele solicitate pentru crearea contului, nu veți putea săîl înregistrați.De asemenea, pentru a plasa o comandă pe website este necesar să ne furnizați datele de contact, în lipsa acestora nefiind posibil să achiziționați online serviciile noastre.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal deținute de operator;
 • dreptul de a solicita operatoruluisă rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesareoperatorului;
 • dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicitaoperatorului să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică);
 • dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: cristina@rammstein.ro

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

 

Revizuirea Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vom revizui Regulamentul periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului pentru a asigura informarea dumneavoastră.